Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE BRION: PERSONAL BRIGADAS DE OBRAS

 Ata o vindeiro venres 26 de marzo está aberto o prazo para a presentación de solicitudes para participar no proceso selectivo para personal temporal para as brigadas de obras municipais.

Os postos ofertados son:

- 3 Albaneis

- 7 Peóns de obra

- 1 Tractorista

- 3 Condutores


+Info: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/avisos_convocatorias.html 

CONCELLO TEO: TRACTORISTA/PALISTA


Anuncio da convocatoria e bases específicas dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de persoal laboral, categoría tractorista/palista. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/22/2021_0000002172.pdf


CONCELLO ARZÚA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anuncio Bases e convocatoria para creacion bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, subgrupo C2, escala administración xeral, subescala auxiliar, procedemento concurso oposición libre. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/23/2021_0000002187.pdf


PROBAS CELGA 1-2-3-4

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C). 

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210317/AnuncioG0598-090321-0003_gl.pdf

FORMACIÓN: PINTURA DE VEHICULOS

Curso gratuíto para persoas desempregadas que se impartirá no CIFP Politécnico de Santiago. O curso e de Pintura de vehículos e impartirase entre o 6 de Abril e o 30 de agosto de 2021 en horario de 09:00 a 14:00 horas.


+Info: poden chamar o CIFP Politécnico de Santiago 881867601.

COMPETENCIAS CLAVE: PROBAS LIBRES

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave  para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210305/AnuncioG0599-010321-0001_gl.pdf


CONCELLO DE BRION: PEONS E ALBANEIS

 Contratación de 4 peóns de obra e 3 albaneis durante 8 meses, en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.

Prazo presentación: ata o xoves 4 de marzo

Lugar presentación: a través da sede electrónica (https://sede.concellodebrion.org/opencms/gl/) ou de xeito presencial no rexistro do concello

Requisitos: ver as base 4 e 5 da convocatoria

Documentación: 

- DNI

- Informe vida laboral

- Contratos de traballo

- Cursos de formación

- Carné conducir

- Xustificación do cumprimento dalgún dos requisitos da base 5 da convocatoria

- Xustificación de estar desempregado/a


+Info: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/avisos_convocatorias.html

Bases: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/pdf/PEL_2021/bases_pel_2021.pdf


 

TEO: AUXILIAR DE XARDINARIA

 Anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de Auxiliar de Xardinería correspondente á oferta de emprego público 2019


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/24/2021_0000001339.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS