Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

OFERTAS DE TRABALLO: SOCORRISTAS E PISCINAS

CONCELLO DE ORDES

Convocatoria e bases que rexerán o concurso para a contratación laboral temporal dun/unha limpador/a para a piscina municipal descuberta “O Muíño”, Ordes.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/04/2021_0000003689.pdf


CONCELLO DE CARBALLO

Bases para a provisión, en réxime laboral temporal, de trinta e dous (32) socorristas para a Unidade de Salvamento e Socorrismo Acuático, que prestará servizo nas praias do concello de Carballo. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/04/2021_0000003621.pdf

TRAZO: TECNICO/A DE IGUALDADE

Convocatoria selección persoal laboral temporal persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/05/2021_0000003655.pdf

OFERTAS DE EMPREGO: TECNICO/A DE TURISMO

CONCELLO DE SANTISO

Convocatoria selección persoal laboral temporal: Técnico/a de Turismo (subvención da Deputación da Coruña)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/04/2021_0000003643.pdfCONCELLO DE CARIÑO
Selección de persoal laboral temporal, mediante oposición, de dous (2) técnicos de turismo, coa categoría profesional de técnico (grupo de cotización 5) para prestar servizos temporais no Concello de Cariño e  adscritos a oficina de turismoCABANAS
Bases que rexerán a convocatoria para a selección dunha praza de Técnico/a de Turismo, persoal laboral temporalPONTECESO
Convocatoria e bases que rexerán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Turismo, en réxime laboral temporal

PROBAS PARA A OBTENCION DO CELGA

 RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021 (código de procedemento PL500C).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioG0598-260421-0003_gl.pdf


CURSOS GRATUÍTOS PARA MOZOS/AS

Cursos da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela para mozos/as inscritos/as en garantía xuvenil:


a. Xestión empresarial e emprendemento nas empresas culturais e creativas

Inscrición: https://www.incyde.org/ficha/transformacin-digital-gestin-empresarial-y-emprendimiento-en-las-industrias-creativas/a-coruna/ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 


b. Emprendemento e drons

Inscrición: https://incyde.org/reactiva-tu-futuro/emprendimiento-y-drones/570?programa=emprendimiento-y-drones&localidad=570


Curso ON-LINE e GRATUÍTOS

Duración: 6 semanas. 

Clases ONLINE a través de ZOOM (3 tardes a la semana) y una hora de tutoría individual a la semana.

Requisitos: Ser menor de 30 años, no estar estudiando ni trabajando y ser BENEFICIARIO/A de garantía juvenil.


+Información e inscrición: teléfono 663 064 806CONCELLO DE BRION: PERSONAL BRIGADAS DE OBRAS

 Ata o vindeiro venres 26 de marzo está aberto o prazo para a presentación de solicitudes para participar no proceso selectivo para personal temporal para as brigadas de obras municipais.

Os postos ofertados son:

- 3 Albaneis

- 7 Peóns de obra

- 1 Tractorista

- 3 Condutores


+Info: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/avisos_convocatorias.html 

CONCELLO TEO: TRACTORISTA/PALISTA


Anuncio da convocatoria e bases específicas dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de persoal laboral, categoría tractorista/palista. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/22/2021_0000002172.pdf


CONCELLO ARZÚA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anuncio Bases e convocatoria para creacion bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, subgrupo C2, escala administración xeral, subescala auxiliar, procedemento concurso oposición libre. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/23/2021_0000002187.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS