Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE BRION: ALBANEIS E PEONS

 O Concello de Brión, dentro do programa PEL-Concellos da Deputación da Coruña, vai facer selección de:

-          1 Albanel

-          2 Peón de obra

-          2 Peón de xardinaría

 

Contratación temporal a xornada completa de 6 meses de duración.

 

As persoas a contratar deberán estar en situación de desemprego e atoparse nalgunha das seguintes situacións de exclusión laboral:


a. Mulleres, ao ter un diferencial de índice de desemprego rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.

b. Maiores de 45 anos.

c. Persoas desempregadas de longa duración. Aos efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un mínimo dun ano inscritos como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego.

d. Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapacidade nun grao igual o superior al 33%.

e. Persoas en situación de drogodependencia.

f. Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.

g. Persoas con fogar monoparental.

h. Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.

i. Persoas vítimas de violencia de xénero.

j. Persoas sen fogar.

 

A selección vaise facer a través do Servizo Público de Emprego. Valoraranse os méritos do curriculum vitae que envíe a oficina de emprego do seguinte xeito:

  • -        Experiencia laboral: 0.15 puntos por mes completo traballado.
  • -     Formación: 0.20 puntos por cada 20 horas formativas en cursos directamente relacionados coas funcións propias do traballo a desenvolver. Non se terán en conta curso de menos de 20 horas de duración.
  • -       Programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral organizados ou financiados polas Administracións Públicas: 1 punto por cada programa en que o contido estea relacionado coas tarefas a desenvolver no posto ofertado.

 

NON HABERÁ ENTREVISTA. SÓ SE VALORARÁ O CURRICULUM QUE ENVIE A OFICINA DE EMPREGO.

 

Se estades interesados/as, asegurádevos de ter na oficina de emprego o CV ao día.
PROGRAMA INTEGRADO AMES-BRION 2021

 Un ano máis ponse en marcha o programa integrado Ames-Brión que o ano pasado acadou unha inserción no mercado laboral de máis do 50% das persoas que participaron.

Iníciase o proceso de selección para este ano, dirixido a 100 persoas de Ames e Brión: 60 mulleres desempregadas e 40 menores de 30 anos con estudos inferiores a bacharelato.

As persoas que queiran participar nesta selección deberán enviar cuberto o seguinte formulario:

 https://forms.gle/ct2VG4qfBwd7yufr9

O período de selección dura ata o 21/01/22.  Entre os últimos días de decembro e xaneiro iremos citando ás persoas que se inscriban a través do formulario.

Os requisitos para poder participar no PIE son:

 - Estar inscrito/a como demandante de emprego.

 - Pertencer a un dos colectivos seguintes:

        Mulleres (60 prazas)

        Menores de 30 anos con cualificación máxima de bacharelato (homes ou mulleres) (40 prazas)

 Residir en Ames o Brión.

 

O Programa desenvolverá as actividades entre febreiro e novembro de 2022 (data de fin: 21/11/22).


OFERTA EMPREGO: OPERARIOS/AS LIMPEZA

 A empresa Salgado Limpezas está a facer campaña de selección para traballos de limpeza en industrial nas zonas de Santiago e Padrón.

A data prevista de inicio dos contratos será o 20 de decembro de 2021.

As persoas interesadas tedes que enviar o CV a carlos.varela@salgado.gal.

+Info: teléfono 981 59 90 89 ou 658 40 20 53

TRABALLO: DOCENTE DE COCIÑA EN CARBALLO

Aprobación das bases e convocatoria para a provisión, en réxime laboral temporal, dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Cociña”. Plan Formativo para o Emprego da CCAA Galicia. Anos 2021 e 2022


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/11/05/2021_0000007751.pdf


TRABALLO: MONITOR/A DE TEMPO LIBRE EN MESIA

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación temporal dun/dunha monitor/a de tempo libre.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/11/05/2021_0000007742.pdfTRABALLO: FONTANEIROS EN CAMARIÑAS

Convocatoria de dúas prazas de funcionario interino por acumulación de tarefas mediante concurso-oposición libre, fontaneiro a xornada completa, seis meses.


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/11/04/2021_0000007737.pdf


TRABALLO: CARRETILLEIRO/A EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Selecciónase un carretilleiro (H/M) para empresa do sector reciclaxe ubicada en Santiago de Compostela. 

+Info: https://jobs.eurofirms.com/es/es/santiago-de-compostela/carretillero-tardes-170-003243TRABALLO: ENXEÑEIRO/A TECNICO/A ELECTRICO NA CORUÑA

Grupo Arestora, consultora de RRHH e rendemento empresarial, precisa incorporar un/ha ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A ELÉCTRICO para empresa de servizos de enxeñaría, con centro de traballo localizado na comarca do Eume, provincia da Coruña.

+Info: https://www.insertia.net/ver-oferta/f4381ef9-e8fd-4b81-a382-1cc2ff980b88


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS