Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE BRION: PEONS E ALBANEIS

 Contratación de 4 peóns de obra e 3 albaneis durante 8 meses, en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.

Prazo presentación: ata o xoves 4 de marzo

Lugar presentación: a través da sede electrónica (https://sede.concellodebrion.org/opencms/gl/) ou de xeito presencial no rexistro do concello

Requisitos: ver as base 4 e 5 da convocatoria

Documentación: 

- DNI

- Informe vida laboral

- Contratos de traballo

- Cursos de formación

- Carné conducir

- Xustificación do cumprimento dalgún dos requisitos da base 5 da convocatoria

- Xustificación de estar desempregado/a


+Info: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/avisos_convocatorias.html

Bases: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/pdf/PEL_2021/bases_pel_2021.pdf


 

TEO: AUXILIAR DE XARDINARIA

 Anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de Auxiliar de Xardinería correspondente á oferta de emprego público 2019


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/24/2021_0000001339.pdf

PROBAS OBTENCION TITULO BACHAREL

 RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210224/AnuncioG0598-160221-0001_gl.pdf

CONCELLO DO PINO: AUX. ADMINISTRATIVO E TRABALLADOR/A SOCIAL

  Convocatoria e aprobación de bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o posto de Auxiliar Administrativo/a do concello de O Pino

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/24/2021_0000001330.pdf


Convocatoria e aprobación de bases para a selección dun/ha traballador/a social, funcionario interino/a a media xornada para o departamento de servizos sociais, por concurso de méritos.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/24/2021_0000001331.pdfBOIRO: PEONS SERVIZOS VARIOS

 Anuncio de convocatoria de proceso selectivo para confeccionar listaxe de contratación de peóns de servizos varios

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/23/2021_0000001314.pdf

LOUSAME: TERAPEUTA OCUPACIONAL

 Creación de Bolsa de Emprego para subtitucións do persoal Terapia ocupcional para o centro de día do Concello de Lousame

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/23/2021_0000001300.pdf


LAXE: TECNICO/A XESTION

 Bases convocatoria proceso selectivo persoal funcionario interino dunha praza de Técnico de xestión, do grupo A, subgrupo A2, da Administración Xeral, Subescala de Xestión, así como creación dunha lista de reserva. Concello de Laxe.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/15/2021_0000001043.pdf


TOQUES: PEONS OBRAS PUBLICAS

 Bases para a contratación de tres peóns de obras públicas como persoal laboral temporal do Concello de Toques. Ano 2021

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/17/2021_0000001088.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS