TRABALLO: DOCENTE DE COCIÑA EN CARBALLO

Aprobación das bases e convocatoria para a provisión, en réxime laboral temporal, dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Cociña”. Plan Formativo para o Emprego da CCAA Galicia. Anos 2021 e 2022


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/11/05/2021_0000007751.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS