TRABALLO: MONITOR/A DE TEMPO LIBRE EN MESIA

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación temporal dun/dunha monitor/a de tempo libre.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/11/05/2021_0000007742.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS