TRABALLO: FONTANEIROS EN CAMARIÑAS

Convocatoria de dúas prazas de funcionario interino por acumulación de tarefas mediante concurso-oposición libre, fontaneiro a xornada completa, seis meses.


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/11/04/2021_0000007737.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS