CONCELLO DAS PONTES: TECNICO/A DE ORIENTACION LABORAL

Proceso selectivo (concurso-oposición) para a contratación laboral temporal dun/ha técnico/a de  orientación laboral e a constitución dunha lista de espera ou reserva.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/27/2021_0000006505.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS