CONTACTO

AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL. ORIENTACIÓN LABORAL

Casa da Cultura
Carballeira de Santa Minia nº 5. 15865 Brión

Tlf.: 981 509 908
Fax: 981 509 969

adlocal@briondixital.org
orientacionlaboral@briondixital.org

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS