Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

OFERTA EMPREGO: CAMPAÑA DE VENDIMA 2017

Contrátase vendimadores apra a vendima 2017:

Entidade contratante: Eira S.L.

Vendimadores: 70

Días de vendima: 10 días

Comezo da vendima: 01-09-2017 aproximadamente

Salario: entre 4,5-6 €/h con rendimientos entre 450-600kg persona día

Contrato laboral: enviar por whatsaap fotocopia do dni ó nº 652993032


XUNTA DE GALICIA: PRAZAS PARA PERSOA BOLSEIRAS EN RESIDENCIAS DOCENTES


ORDE do 10 de xullo de 2017 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2017/18.

+Info: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170720/AnuncioG0164-110717-0003_gl.pdf

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: MESTRES/AS CANTEIROS/AS


convocatoria de dúas bolsas de mestras ou mestres canteiros para a Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/07/18/2017033475

CONCELLO DE CORCUBIÓN: TÉCNICO/A DE TURISMO


Bases de contratación técnico de turismo

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/18/2017_0000006151.pdf

CONCELLO DE CULLEREDO: TÉCNICO/A DE URBANISMO, ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL E DE CAMIÑOSProvisión posto de traballo - Técnica/o Urbanismo (concurso aberto a outras administracións públicas)

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/18/2017_0000006153.pdf


Provisión posto de traballo - Enxeñeira/o industrial (concurso aberto a outras administracións públicas)

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/18/2017_0000006152.pdf


Provisión posto de traballo - Enxeñeira/o camiños (Concurso aberto a outras administracións públicas)

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/07/18/2017_0000006150.pdf


OFERTA DE EMPREGO: TINTORERIA PRESTO


Buscan na tintorería Presto das Cancelas unha persoa con experiencia en tintorería, lavado e prancha.

+Info: 981 58 65 36

TERRA CHA: CONDUTOR

Por Resolución de Presidencia núm. 45/2017, de 4 de xullo de 2017, previa autorización da Xunta Plenaria da Mancomunidade, segundo o acordo adoptado en sesión ordinaria celebrada o día 3 de xullo de 2017, foron aprobadas as bases para a cobertura dun posto de Oficial de 1ª-conductor, en réxime laboral, mediante contrato de interinidade, polo sistema de concurso-oposición.

Coa publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia iniciase o prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación para a presentación das solicitudes de participación no mesmo.

As persoas interesadas poderán consultar as bases do proceso selectivo no taboleiro de anuncios da Mancomunidade de municipios da Terra Chá (sede no Concello de Cospeito) e na páxina web da Mancomunidade: www.mancomunidadeterracha.com.


+Info: www.mancomunidadeterracha.com


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS