Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

DEPUTACIÓN DA CORUÑA: TECNICO/A MEDIO EN REDES SOCIAIS


Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico medio en redes sociais (A2) de administración especial

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/07/2019_0000006463.pdfDEPUTACIÓN DA CORUÑA: ADMINISTRATIVO/A


Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de  técnico de administración xeral

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/07/2019_0000006467.pdfFORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE 1 ANO


Novo proxecto de contratación a través de contratos de formación e aprendizaxe no sector do metal.

O proxecto comezará o 1 de outubro e está aberto o proceso de selección de candidatos/as.

Para poder participar hai que ser menor de 25 anos e ter mínimo estudos da ESO, FP, competencias clave de nivel 2...

+Info: enviar Cv a info@quelqum.com Ref aluminio e/ou chamar ó 981 939 061. CANTO ANTES! VIVES EMPLEA

Vives Emplea é un proxecto promovido por Acción contra el Hambre que busca promover a adquisición de habilidades sociais e competencias básicas para o emprego de persoas desempregadas, poñendo en valor o seu talento e iniciativa para mellorar a situación persoal e a contorna que os rodea.

Vai dirixido a 25 persoas e neste momento está aberta a fase de busca de candidatos e candidatas para participar no proxecto.

O programa dura 4 meses, de abril a xuño, e as sesións serán 2 dáis á semana, 4 horas cada día, en horario de mañá.

+Info: SONIA GÓMEZ. 680940993 sgomezerias@accioncontraelhambre.org, AIDA PÉREZ. 681010273 aperezsalgado@accioncontraelhambre.orgOFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO E VENDA DE PLANTA

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO


Características do posto de traballo que se oferta:

Empresa: Atendo Calidade

Posto de traballo: Auxiliar de axuda no fogar

Lugar de traballo: Termo municipal do Concello de Brión

Requisitos:

- Curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en domicilio e/ou  certificado de profesionalidade.

- Preferente experiencia (non é imprescindible)

+Info: envío curriculum vitae a tsbrion@atendo.es

OFERTA PARA OPERARIOS/AS DE PRODUCION

ZAS: TÉCNICO/A DE XESTIÓN CULTURAL


Anuncio da convocatoria de contratacion dun técnico de xestión cultural

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/07/23/2019_0000006196.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS