Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE PANTON: EDUCADOR/A SOCIAL


Por Decreto de Alcaldía Nº 253/2019 de 27 de novembro apróbanse as Bases do proceso selectivo e convocatoria para a contratación un educador/a social como persoal laboral temporal a xornada completa:

- Un/a Educador/a Social

Prazo de presentación de instancias: Quince días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio (de 9:00 a 14:00 horas, no Rexistro xeral do concello), tamén poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido na base sétima.

Bases dos procesos de selección: publicadas na páxina web do concello www.concellodepanton.es e no Taboleiro de Edictos da Casa do concello.

+Info: www.concellodepanton.es

CONCELLO DE GUITIRIZ: PEONS E AUX. AXUDA NO FOGAR

CONCELLO DE GUITIRIZ: PEONS SERVIZOS MULTIPLES
O Concello de Guitiriz aprobou por acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/11/2019 as seguintes bases da convocatoria para a selección de tres peóns de servizos múltiples como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=10CONCELLO DE GUITIRIZ: AUXILIARES AXUDA NO FOGAR
O Concello de Guitiriz aprobou por acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/11/2019 as seguintes bases da convocatoria para a selección de 28 auxiliares de axuda no fogar como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=2CONCELLO DO PARAMO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Por Resolución de Alcaldía de data 26/11/2019, aprobáronse a convocatoria e as bases para a consitución dunha bolsa de funcionarios interinos pertenecentes á escala de administración xeral, auxiliar administrativo e conserxe Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=19CONCELLO DE TABOADA: OFICIAL PRIMEIRA


O Concello de Taboada por Resolución de Alcaldía de data 18.11.2019 aprobou a convocatoria e por Resolución de Alcaldía de data 18.11.2019 aprobou as bases para seleccionar 2 PRAZAS OFICIAIS DE PRIMEIRA DE OBRAS.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=33


CONCELLO DE VILAR DE SANTOS: AXENTE TIC


Convocatoria para la contratación laboral temporal de 1 Agente TIC (tecnologías de la información y la comunicación) para el Centro de la Red CEMIT.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=277&fecha=20191203CONCELLO DE VIANA DO BOLO: ORIENTADOR/A LABORAL


Contratación de personal técnico para la realización de acciones de orientación laboral.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=277&fecha=20191203


OFERTAS EMPREGO: LIMPEZA, MONITORAXE, INFORMATICA

Teño na mesa unha oferta para Santiago para os seguintes postos:

1. Limpador/a para locais públicos
2. Monitor de tempo libre
3. Animador de tempo libre
4. Informático FP sistemas, xestión, electrónica.

+Info: enviar CV a empregobrion@gmail.com antes do 11 de decembro

OFERTA EMPREGO: TECNICO/A MICROINFORMATICO/A

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS