Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

MEDIDAS DO ÁMBITO LABORAL CON MOTIVO DO ESTADO DE ALARMA POLO CORONAVIRUS

Debido á declaración de estado de alarma polo coronavirus COVID-19, o Estado está adoptando unha serie de medidas que afectan de xeito directo ó mundo laboral, tanto ás persoas traballadoras como as empresas e persoas autónomas.

Co fin de aclarar un pouco estas medidas que se están a tomar, desde o Servizo de formación e emprego do Concello de Brión elaboramos un boletín con información sobre as novidades que se están a dar no ámbito laboral.

Podedes consultar o boletín informativo no seguinte enlace: Neste momento non temos atención directa na oficina, pero podedes poñervos en contacto co Servizo de formación e emprego pedindo cita telefónica no Departamento de servizos sociais (teléfono 981 50 99 10, horario de 9 a 14 horas) ou a través do correo electrónico empregobrion@gmail.com

CONCELLO DE MONDOÑEDO: AXUDANTE DE ANIMADOR CULTURAL, DEPORTIVO E SOCIALProceso de selección, por concurso-oposición, de persoal laboral temporal para a colaboración na área de Cultura, Deporte e Servizos Sociais do Concello de Mondoñedo: 1 axudante de animador cultural, deportivo e social (Programa Fomento do Emprego 2019).

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-03-2020.pdf#page=1

CONCELLO DE CARIÑO: EDUCADOR/A FAMILIAR


Bases e a convocatoria para a contratación, como persoal laboral temporal, de un/unha educador familiar, ao abeiro do programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios
Municipais para o ano 2020 da Deputación provincial da Coruña.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/20/2020_0000002105.pdfDEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: ADMINISTRATIVO/A


Convocatoria e bases de selección para a creación dunha bolsa de nomeamentos interinos da categoría de administrativo de administración xeral ao servizo da Deputación Provincial de Ourense

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=60&fecha=20200313


CONCELLO DE ZAS: TECNICO/A DE XESTION CULTURAL


Anuncio de convocatoria para elaborar unha bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun técnico/a de xestión cultural 2020-2023.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/13/2020_0000001987.pdfTECNICO/A AUXILIAR DE LABORATORIO

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: TECNICOS DESENVOLVEMENTO LOCAL


Convocatoria y bases de selección como personal funcionario interino de dos técnicos/as en desarrollo local y fondos europeos

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=59&fecha=20200312CONCELLO DE VIVEIRO: ADMINISTRATIVO/A


Normas para a selección de DOUS ADMINISTRATIVOS funcionario interino por acumulación de tarefas.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/12-03-2020.pdf#page=14 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS