Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CURSO DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2


Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidadecon idioma galego: Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática

Datas: do 13 de xaneiro ó 2 de abril

Horario de mañá: de 09.00h a 14.00h

Horario de tarde: 15.30h a 20.30h

Lugar: Santiago de Compostela

+Info: Gdoce. Alba Insua Lago. Polg. do Tambre, Via Edison 1C, Santiago- Telf 669925419

CURSOS FORMACIÓN GRATUITOS PARA PERSOAS DESEMPREGADAS


ADGD0208 Xestión Integrada de Recursos Humanos

Inicio: 13-01-2019 Fin: 23-06-2020
Horario: L a V de 8 a 15h
Impartición: Santiago de Compostela

SSCE0110 Docencia da Formación Profesional para o Emprego 

Inicio: 20-01-2020 Fin: 11-05-2020
Horario: L a V de 16 a 21h

SSCE0110 Docencia da Formación Profesional para o Emprego 

Inicio: 10-06-2020 Fin: 30-09-2020
L a V de 9 a 14h
Impartición: Santiago de Compostela

Merchandising no punto de venda (Stand) 

Inicio: 14-01-2020 Fin: 29-01-2020
Horario: L a V de 9:30 a 13:30h 
Impartición: Santiago de Compostela

Internet Seguro 

Inicio: 10-02-2020 Fin: 27-02-2020
Horario: L a V de 9:30 a 13:30h
Impartición: Santiago de Compostela 


Xestión do Marketing e a Forza de Vendas na Dirección Estratéxica da Empresa 

Inicio: 15-01-2020 Fin: 07-02-2020
L a V de 9 a 14h
Impartición: Santiago de Compostela


Técnicas de Negociación 

Inicio: 17-02-2020 Fin: 09-03-2020
Horario: L a V de 9:30 a 13:30h 
Impartición: Santiago de Compostela


Manipulador de Alimentos 

Inicio: 18-01-2020 Fin: 25-01-2020
Horario: S de 9:00 a 14:00h 
Impartición: Santiago de Compostela


Inglés A1 

Inicio: 20-01-2020 Fin: 02-03-2020
Horario: L a V de 16:00 a 21:00h 
Impartición: Santiago de Compostela


Inglés A2 

Inicio: 03-03-2020 Fin: 16-04-2020
Horario: L a V de 16:00 a 21:00h
Impartición: Santiago de Compostela 


Inglés B1 

Inicio: 20-04-2020 Fin: 29-06-2020
L a V de 9 a 14h
Impartición: Santiago de Compostela


CONTACTO: Santiago de Compostela: elenaiglesias@adams.es - Teléfono: 881 979 636


+Info: https://www.adams.es/cursos-gratuitos/plan-formacion/cursos-gratuitos-desempleados-galicia/2580?utm_source=interno&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=subvencionada

CONCELLO DE PANTON: EDUCADOR/A SOCIAL


Por Decreto de Alcaldía Nº 253/2019 de 27 de novembro apróbanse as Bases do proceso selectivo e convocatoria para a contratación un educador/a social como persoal laboral temporal a xornada completa:

- Un/a Educador/a Social

Prazo de presentación de instancias: Quince días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio (de 9:00 a 14:00 horas, no Rexistro xeral do concello), tamén poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido na base sétima.

Bases dos procesos de selección: publicadas na páxina web do concello www.concellodepanton.es e no Taboleiro de Edictos da Casa do concello.

+Info: www.concellodepanton.es

CONCELLO DE GUITIRIZ: PEONS E AUX. AXUDA NO FOGAR

CONCELLO DE GUITIRIZ: PEONS SERVIZOS MULTIPLES
O Concello de Guitiriz aprobou por acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/11/2019 as seguintes bases da convocatoria para a selección de tres peóns de servizos múltiples como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=10CONCELLO DE GUITIRIZ: AUXILIARES AXUDA NO FOGAR
O Concello de Guitiriz aprobou por acordo de Xunta de Goberno Local de data 13/11/2019 as seguintes bases da convocatoria para a selección de 28 auxiliares de axuda no fogar como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=2CONCELLO DO PARAMO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Por Resolución de Alcaldía de data 26/11/2019, aprobáronse a convocatoria e as bases para a consitución dunha bolsa de funcionarios interinos pertenecentes á escala de administración xeral, auxiliar administrativo e conserxe Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=19CONCELLO DE TABOADA: OFICIAL PRIMEIRA


O Concello de Taboada por Resolución de Alcaldía de data 18.11.2019 aprobou a convocatoria e por Resolución de Alcaldía de data 18.11.2019 aprobou as bases para seleccionar 2 PRAZAS OFICIAIS DE PRIMEIRA DE OBRAS.

+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-12-2019_0.pdf#page=33


CONCELLO DE VILAR DE SANTOS: AXENTE TIC


Convocatoria para la contratación laboral temporal de 1 Agente TIC (tecnologías de la información y la comunicación) para el Centro de la Red CEMIT.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=277&fecha=20191203CONCELLO DE VIANA DO BOLO: ORIENTADOR/A LABORAL


Contratación de personal técnico para la realización de acciones de orientación laboral.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=277&fecha=20191203


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS