Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

OBRADOIRO DE EMPREGO RENOVA AMES-BRION III: CONVOCATORIA SELECCIÓN ALUMNADO E PERSOALOs Concellos de Ames e Brión poñen en marcha unha nova edición do obradoiro de emprego dual “RenovAmes-Brión III”, programa cofinanciado pola Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo. 

Este obradoiro terá unha duración de 9 meses e contará con 20 alumnos/as traballadores/as (15 de Ames e 5 de Brión) e 5 persoas que formarán o equipo que dirixirá dito obradoiro (1 director/a, 2 mestres/as de instalación solar fotovoltaica, 1 titor/a orientador/a e 1 auxiliar administrativo). O alumnado adicarase á instalación e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas en edificios municipais de Ames e Brión.

É importante que todas aquelas persoas desempregadas, que posúan a E.S.O., competencias clave de nivel 2, FP, acceso a ciclos ou un certificado equivalente, se apunten nas oficinas do INEM antes do 10 de outubro ás 10 da mañá como demandantes de obradoiros de emprego para que poidan participar no proceso selectivo deste obradoiro.

O obradoiro terá unha duración de 9 meses e o alumnado traballador será contratado, baixo a modalidade de contrato para a formación e o aprendizaxe, coas particularidades que establece a disposición adicional primeira do Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e o aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual, e percibirán as retribucións que lle corresponden conforme á normativa vixente.

As persoas interesadas poden consultar as bases da convocatoria no taboleiro de anuncios do concello e na web municipal, no caso de Brión no enlace :


DEPUTACIÓN DA CORUÑA: TECNICO/A MEDIO EN REDES SOCIAIS


Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico medio en redes sociais (A2) de administración especial

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/07/2019_0000006463.pdfDEPUTACIÓN DA CORUÑA: ADMINISTRATIVO/A


Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de  técnico de administración xeral

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/07/2019_0000006467.pdfFORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE 1 ANO


Novo proxecto de contratación a través de contratos de formación e aprendizaxe no sector do metal.

O proxecto comezará o 1 de outubro e está aberto o proceso de selección de candidatos/as.

Para poder participar hai que ser menor de 25 anos e ter mínimo estudos da ESO, FP, competencias clave de nivel 2...

+Info: enviar Cv a info@quelqum.com Ref aluminio e/ou chamar ó 981 939 061. CANTO ANTES! VIVES EMPLEA

Vives Emplea é un proxecto promovido por Acción contra el Hambre que busca promover a adquisición de habilidades sociais e competencias básicas para o emprego de persoas desempregadas, poñendo en valor o seu talento e iniciativa para mellorar a situación persoal e a contorna que os rodea.

Vai dirixido a 25 persoas e neste momento está aberta a fase de busca de candidatos e candidatas para participar no proxecto.

O programa dura 4 meses, de abril a xuño, e as sesións serán 2 dáis á semana, 4 horas cada día, en horario de mañá.

+Info: SONIA GÓMEZ. 680940993 sgomezerias@accioncontraelhambre.org, AIDA PÉREZ. 681010273 aperezsalgado@accioncontraelhambre.orgOFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO E VENDA DE PLANTA

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO


Características do posto de traballo que se oferta:

Empresa: Atendo Calidade

Posto de traballo: Auxiliar de axuda no fogar

Lugar de traballo: Termo municipal do Concello de Brión

Requisitos:

- Curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en domicilio e/ou  certificado de profesionalidade.

- Preferente experiencia (non é imprescindible)

+Info: envío curriculum vitae a tsbrion@atendo.es

OFERTA PARA OPERARIOS/AS DE PRODUCION

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS