Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE VILALBA: TECNICO/A DE TURISMO

Bases para a cobertura, mediante contrato laboral por periodo de nove meses cunha xornada a tempo completo dunha praza de Técnico en Turismo adscrito a Turismo e Comercio, co límite temporal ata o 30 de setembro de 2021.


+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/14-01-2021.pdf#page=3CONCELLO DE ZAS: PEONS

Anuncio das bases de selección de dous peóns brigada de obras:

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/14/2021_0000000108.pdf


Anuncio das bases de selección dun peón brigada de obras con carnet de conducir C:

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/14/2021_0000000109.pdf
CONCELLO DE MIÑO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA

 Bases reguladoras da convocatoria polo Concello de Miño do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego na categoría profesional de auxiliar administrativo de biblioteca


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/14/2021_0000000106.pdfAXUDAS A EMPRESAS DE PRODUCION AGRICOLA PARA ENERXIAS RENOVABLES

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de procedemento IN421L).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0474-281220-0003_gl.pdfAXUDAS Á CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS

 ORDE do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR443A).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0426-281220-0003_gl.pdf
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE POR EXPERIENCIA

 ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0599-281220-0002_gl.pdf
CONCELLO DE FENE: CONSERXE

Aprobación das bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de conserxe incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2019


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/13/2021_0000000083.pdf 

CONCELLO DE XERMADE: ARQUITECTO/A

Por Decreto da Alcaldía núm. 3/2021 de data 08/01/2021 foron aprobadas as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego na categoría de arquitecto/a.

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco (5) días naturais dende a publicación do anuncio no BOP. As bases íntegras están publicadas na sede electrónica do Concello de Xermade:

+Info: https://concelloxermade.sedelectronica.es/
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS