Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERÍN: DOCENTES CURSOS AFD


Convocatoria para a contratación de docentes ou monitores para impartir cursos AFD, como persoal laboral temporal.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=7&fecha=20180110

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS: BOLSA TRABALLADOR/A SOCIAL


Convocatoria do proceso de selección para a formación dunha bolsa de traballo para a ocupación de traballador/a social (G. cotiz. 2) para o Concello do Barco de Valdeorras, para os anos 2018 e 2019.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=7&fecha=20180110


ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS POR EXPERIENCIA LABORAL


ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0164-291217-0002_gl.pdf


CONCELLO DE PARADELA: SECRETARIO XULGADO DE PAZ


O Concello de Paradela, aprobou por Resolución da Alcaldía de data 29 de decembro de 2017, as bases para a selección de persoal laboral temporal, para encargada/o da Secretaría do Xulgado de Paz de Paradela.

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17530_1.pdf#page=1


CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS: ADMINISTRATIVO/A


Bases que rexerán a contratación, ao abeiro da subvención concedida a este concello dentro do Programa provincial de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio de 2018, dun/ha auxiliar administrativo como persoal laboral temporal de duración determinada (con duración estimada de 11 meses.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=6&fecha=20180109
CONCELLO DE SADA: BIBLIOTECARIO/A


Convocatoria de proceso selectivo para a provisión interina dunha (1) praza de bibliotecario/a.

A Alcaldía do Concello de Sada aprobou polo Decreto núm. 13/18, do 4 de xaneiro, a seguinte convocatoria de selección
de persoal funcionario interino:

Denominación praza: Bibliotecario/a
Sistema selectivo: Oposición libre
Prazo presentación instancias: 7 días naturais
 
As bases da convocatoria estarán expostas ao público e a disposición das persoas interesadas nas Oficinas Municipais, Unidade de Persoal, Avda. da Mariña, 25, Tfno. 981 620 075, e na páxina web municipal www.sada.gal. O prazo de presentación de instancias contarase a partir do día seguinte ao de publicación deste anuncio no BOP da Coruña.

+Info: www.sada.galCONCELLO DO CARBALLIÑO: BOLSA TÉCNICO/A SERVIZOS SOCIAIS


Anuncio das bases específicas e convocatoria de bolsa de emprego para técnicos de Servizos Sociais.

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=3&fecha=20180104

CONCELLO DE VIGO: BOLSA TRABALLADOR/A SOCIAL


Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos do artigo 10.1 TRLEBEP, como Diplomados/as en Traballo Social

+Info: http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/01/04/2017052360


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS