Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

XUNTA DE GALIZA: AXUDAS Ó AUDIOVISUAL GALEGO


RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a promoción e difusión do audiovisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT404B).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201016/AnuncioG1097-061020-0001_gl.pdf


XUNTA DE GALIZA: AXUDAS Ó SECTOR DA FLOR CORTADA E PLANTA ORNAMENTAL


ORDE do 16 de outubro de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0001_gl.pdf
XUNTA DE GALIZA:AXUDAS Ó ALUGAMENTO DE ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO


ORDE do 26 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para contribuír a sufragar os custos de alugamento dos establecementos de lecer

nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan as subvencións para o ano 2020 (código de procedemento PR471B).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201027/AnuncioG0595-261020-1_gl.pdf


DEPUTACIÓN DA CORUÑA: TECNICO SUPERIOR INFORMATICA


Convocatoria do proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal temporal para postos de técnico superior en informática


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/10/19/2020_0000007236.pdfCONCELLO DE AMES: RESPONSABLE DA AULA DA NATUREZA

 Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de responsable da Aula da Natureza do Concello de Ames


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/09/30/2020_0000006734.pdf
CONCELLO DA CAÑIZA: ORIENTADOR/A LABORAL

Con data 24/09/2020 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases do procedemento de selección, como funcionario interino, dun posto de Orientador/a Laboral, ao abeiro da subvención concedida pola Conselleria de Economía, Emprego e Industria mediante solicitude tramitada sobre a Orde publicada no DOG nº 14 o 22/01/2020.


As bases se poderán consultar no Taboleiro de Anuncios, e máis na Sede Electrónica con acceso a través da páxina Web do Concello: http://caniza.sedelectronica.es/board, unha vez publicado o presente anuncio tanto no DOG, coma no BOPPO. Os/as aspirantes teñen un prazo de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da última publicación efectuada nos Boletíns Oficiais anteriormente mencionados para a presentación de solicitudes e demáis documentación.


+Info: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/10/01/2020043035CONCELLO DA ESTRADA: TRABALLADORES/AS SOCIAIS

Mediante a Resolución da Alcaldía núm. 2020-0870, do 6 de agosto de 2020 aprobáronse as bases para a Elaboración dunha Lista Reserva de Traballadores/as Sociais (persoal laboral temporal) para o departamento de Servizos Sociais.

+Info: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/09/24/2020040735 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS