CONCELLO DE FENE: CONSERXE

Aprobación das bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de conserxe incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2019


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/13/2021_0000000083.pdf 

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS