CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERDIDADE

ORDE do 13 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2021/22 (código de procedemento ED441B). 

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210831/AnuncioG0598-180821-0004_gl.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS