CONCELLO DE OLEIROS: POLICIA LOCAL

Convocatoria e bases de selección para cubrir tres prazas de policía local

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/09/01/2021_0000006534.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS