CONCELLO DE CEE: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A


Bases procedemento selección, polo sistema de concurso oposición, para arquitecto/a técnico/a (funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/09/01/2021_0000006536.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS