PEON DE VENDIMA

Selección de 1 vendimador para a collida da uva na zona de Caldas de Reis. Xornada completa, mañá e tarde.

Inscrición na oferta: https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/santiago-de-compostela/vendimiador/170-002525 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS