CURSOS GRATUITOS DE LINGUA GALEGA NAS ESCOLAS DE IDIOMAS

 RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210813/AnuncioG0598-030821-0001_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS