CURSO DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS

 RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. 

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210820/AnuncioO150-120821-0001_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS