CONCELLO DE ORDES: ADMINISTRATIVO

 Publicidade convocatoria e Bases reguladoras do proceso selectivo para cubrir unha praza vacante de administrativo no Concello de Ordes incluída no oferta de emprego público do ano 2018

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/26/2021_0000006452.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS