CONCELLO DE FERROL: ENCARGADO/A DE INSTALACION DEPORTIVAS

 Bases reguladoras para a cobertura interina de unha (1) praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/26/2021_0000006437.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS