CONCELLO DE CARBALLO: TECNICO/A DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA

 Bases e convocatoria para a provisión dun funcionario/a de carreira nunha praza de Técnico de Normalización Lingüística, escala administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, incluída na OEP Concello de Carballo 2019

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/27/2021_0000006462.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS