APOIO Á RECUPERACION DE NEGOCIOS MEDIANTE FORMULAS DE ECONOMIA SOCIAL

 ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento TR802R).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210818/AnuncioG0599-050821-0004_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS