TRAZO: TECNICO/A DE IGUALDADE

Convocatoria selección persoal laboral temporal persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/05/2021_0000003655.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS