OFERTAS DE TRABALLO: SOCORRISTAS E PISCINAS

CONCELLO DE ORDES

Convocatoria e bases que rexerán o concurso para a contratación laboral temporal dun/unha limpador/a para a piscina municipal descuberta “O Muíño”, Ordes.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/04/2021_0000003689.pdf


CONCELLO DE CARBALLO

Bases para a provisión, en réxime laboral temporal, de trinta e dous (32) socorristas para a Unidade de Salvamento e Socorrismo Acuático, que prestará servizo nas praias do concello de Carballo. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/04/2021_0000003621.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS