OFERTAS DE EMPREGO: TECNICO/A DE TURISMO

CONCELLO DE SANTISO

Convocatoria selección persoal laboral temporal: Técnico/a de Turismo (subvención da Deputación da Coruña)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/04/2021_0000003643.pdfCONCELLO DE CARIÑO
Selección de persoal laboral temporal, mediante oposición, de dous (2) técnicos de turismo, coa categoría profesional de técnico (grupo de cotización 5) para prestar servizos temporais no Concello de Cariño e  adscritos a oficina de turismoCABANAS
Bases que rexerán a convocatoria para a selección dunha praza de Técnico/a de Turismo, persoal laboral temporalPONTECESO
Convocatoria e bases que rexerán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Turismo, en réxime laboral temporal

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS