FORMACIÓN: PINTURA DE VEHICULOS

Curso gratuíto para persoas desempregadas que se impartirá no CIFP Politécnico de Santiago. O curso e de Pintura de vehículos e impartirase entre o 6 de Abril e o 30 de agosto de 2021 en horario de 09:00 a 14:00 horas.


+Info: poden chamar o CIFP Politécnico de Santiago 881867601.

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS