CONCELLO TEO: TRACTORISTA/PALISTA


Anuncio da convocatoria e bases específicas dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de persoal laboral, categoría tractorista/palista. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/22/2021_0000002172.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS