COMPETENCIAS CLAVE: PROBAS LIBRES

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave  para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210305/AnuncioG0599-010321-0001_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS