XUNTA DE GALICIA: CASAS DO MAIOR

 ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade de casas do maior, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS212B).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210127/AnuncioG0425-130121-0001_gl.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS