TOQUES: PEONS OBRAS PUBLICAS

 Bases para a contratación de tres peóns de obras públicas como persoal laboral temporal do Concello de Toques. Ano 2021

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/17/2021_0000001088.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS