POBRA DO CARAMIÑAL: TECNICO/A DE MUSEOS

 O Concello da Pobra do Caramiñal vai proceder á elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación dun/dunha técnico/técnica de museos.

A selección levarase a cabo de acordo co estabelecido nas bases aprobadas polo Decreto da Alcaldía 2021-0075, de 9 de febreiro de 2021, corrixidas polo Decreto da alcaldía 2021-0086, de 13 de febreiro, e que estarán publicadas no taboleiro de anuncios do Concello, así como na súa sede electrónica 

+ Info: https://apobra.sedelectronica.es

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS