MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL: TECNICO/A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Convocatoria para a selección de persoal funcionario interino, técnico/a de Normalización Linguística, polo procedemento de concurso-oposición


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/26/2021_0000000533.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS