LAXE: TECNICO/A XESTION

 Bases convocatoria proceso selectivo persoal funcionario interino dunha praza de Técnico de xestión, do grupo A, subgrupo A2, da Administración Xeral, Subescala de Xestión, así como creación dunha lista de reserva. Concello de Laxe.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/15/2021_0000001043.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS