FENE: ARQUITECTO/A TECNICO/A

Bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de Arquitecto/a técnico/a, Grupo: A; Subgrupo: A2; Escala: Administración Especial; subescala: Técnica, mediante o sistema de concurso-oposición libre

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/19/2021_0000001225.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS