FENE: ADMINISTRATIVO/A TECNICO/A

 Bases de selección da convocatoria para creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración xeral/especial; subescala: técnica; mediante o sistema de concurso-oposición

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/17/2021_0000001061.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS