CONCELLO DO PINO: AUX. ADMINISTRATIVO E TRABALLADOR/A SOCIAL

  Convocatoria e aprobación de bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o posto de Auxiliar Administrativo/a do concello de O Pino

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/24/2021_0000001330.pdf


Convocatoria e aprobación de bases para a selección dun/ha traballador/a social, funcionario interino/a a media xornada para o departamento de servizos sociais, por concurso de méritos.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/24/2021_0000001331.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS