CONCELLO DE BRION: PEONS E ALBANEIS

 Contratación de 4 peóns de obra e 3 albaneis durante 8 meses, en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.

Prazo presentación: ata o xoves 4 de marzo

Lugar presentación: a través da sede electrónica (https://sede.concellodebrion.org/opencms/gl/) ou de xeito presencial no rexistro do concello

Requisitos: ver as base 4 e 5 da convocatoria

Documentación: 

- DNI

- Informe vida laboral

- Contratos de traballo

- Cursos de formación

- Carné conducir

- Xustificación do cumprimento dalgún dos requisitos da base 5 da convocatoria

- Xustificación de estar desempregado/a


+Info: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/avisos_convocatorias.html

Bases: http://concellodebrion.gal/actividades/avisos_convocatorias/pdf/PEL_2021/bases_pel_2021.pdf


 

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS