CONCELLO ARTEIXO: ENXEÑEIRO TECNICO INDUSTRIAL DE OBRAS E SERVIZOS

Convocatoria e bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a de administración especial, persoal funcionario de carreira, de enxeñeiro/a técnico industrial de obras/servizos do Concello de Arteixo

 +Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/28/2021_0000000500.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS