COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMATICA (CODIX)

 RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2021 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210128/AnuncioG0177-210121-0001_gl.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS