BOIMORTO: TECNICO/A ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Convocatoria e aprobación de bases para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal como Técnico/a en animación sociocultural

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/18/2021_0000001117.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS