AXUDAS PARA A CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTAIS

ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR670B).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210128/AnuncioG0426-110121-0001_gl.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS