AXUDAS A ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO PARA O ALUGAMENTO

 RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se fai pública a relación das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para contribuír a sufragar os custos de alugamento dos establecementos de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan as subvencións para o ano 2020 (código de procedemento PR471B).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210125/AnuncioG0595-140121-0004_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS