ARTEIXO: OPERARIOS VARIOS

 O Concello de Arteixo por Resolución de Alcaldía nº 323/2021 de 9 de febreiro de 2021, inicia proceso de selección polo procedemento de concurso de méritos, de 3 Bolsas de traballo para cobertura temporal/substitucións dos postos de traballo, persoal laboral, pertencentes ao persoal de oficios de OPERARIOS/AS dos seguintes servizos municipais:

- BOLSA 1: Operarios/as de Obras/Servizos, de operarios/as de mantemento de edificios e instalacións municipais e de operarios do servizo de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos (lixo).

- BOLSA 2: Operarios/as do servizo de augas.

- BOLSA 3: Operarios/as de medio ambiente (xardineiros/as).

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/17/2021_0000001106.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS