ARTEIXO: CAPATAZ

 Convocatoria e bases reguladoras proceso de selección polo procedemento de concurso, para cobertura temporal dunha praza de Capataz do servicio de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos (RSU) do Concello de Arteixo

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/22/2021_0000001276.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS