ESCOLAS INFANTIS: AXUDAS ÁS DEPENDENTES DE ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420A).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0005_gl.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS