CONCELLO DE ZAS: PEONS

Anuncio das bases de selección de dous peóns brigada de obras:

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/14/2021_0000000108.pdf


Anuncio das bases de selección dun peón brigada de obras con carnet de conducir C:

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/14/2021_0000000109.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS