CONCELLO DE VILALBA: TECNICO/A DE TURISMO

Bases para a cobertura, mediante contrato laboral por periodo de nove meses cunha xornada a tempo completo dunha praza de Técnico en Turismo adscrito a Turismo e Comercio, co límite temporal ata o 30 de setembro de 2021.


+Info: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/14-01-2021.pdf#page=3 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS