CONCELLO DE CASTRO CALDELAS


Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha traballador/a social


+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=3&fecha=20210105


 

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS