CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral temporal dun/dunha auxiliar administrativo 

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=3&fecha=20210105


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS