CONCELLO DE AMES: TECNICO ADMINISTRACION

Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/12/29/2020_0000009800.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS