AXUDAS SECTOR VITIVINICOLA: INVESTIMENTOS PARA ELABORACIÓN E COMERCIALIZACIÓN

A Xunta de Galicia convoca axudas para investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).


+Info: www.daquidarredor.blogspot.com

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS