XUNTA DE GALICIA: BOLSAS LECTORADO

ORDE do 23 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2020 (código de procedemento PL500E).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201102/AnuncioG0598-231020-0004_gl.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS