CONCELLO DE CARBALLO: TRABALLADOR/A SOCIAL


Bases da convocatoria para a formación dunha listaxe de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de traballador/a social


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/10/29/2020_0000007628.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS