CONCELLO DE AMES: BRIGADA FORESTAL

 Convocatoria do proceso selectivo para a selección e contratación dun/ha (1) responsable de brigada para a formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal do Concello de Ames.


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/11/04/2020_0000007851.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS